Certificate for Køleskab-med-fryser.dk

køleskab-med-fryser.dk

This certificate confirms participation for køleskab-med-fryser.dk on co2stream.com. By participating køleskab-med-fryser.dk supports CO2 reductions for their online presence.

Jonathan Stoker
Verified
Jonathan Stoker · co2stream.com · Signature

Founder Co2stream.com