Certificate for Akupunktur-hovedpine.dk

akupunktur-hovedpine.dk

This certificate confirms participation for akupunktur-hovedpine.dk on co2stream.com. By participating akupunktur-hovedpine.dk supports CO2 reductions for their online presence.

Jonathan Stoker
Verified
Jonathan Stoker · co2stream.com · Signature

Founder Co2stream.com