Certificate for Konfirmationsgaver-til-ham.dk

konfirmationsgaver-til-ham.dk

This certificate confirms participation for konfirmationsgaver-til-ham.dk on co2stream.com. By participating konfirmationsgaver-til-ham.dk supports CO2 reductions for their online presence.

Jonathan Stoker
Verified
Jonathan Stoker · co2stream.com · Signature

Founder Co2stream.com