Certificate for Tillykke-med-fødselsdagen.dk

tillykke-med-fødselsdagen.dk

This certificate confirms participation for tillykke-med-fødselsdagen.dk on co2stream.com. By participating tillykke-med-fødselsdagen.dk supports CO2 reductions for their online presence.

Jonathan Stoker
Verified
Jonathan Stoker · co2stream.com · Signature

Founder Co2stream.com