Certificate for Trådløs-højttaler.dk

trådløs-højttaler.dk

This certificate confirms participation for trådløs-højttaler.dk on co2stream.com. By participating trådløs-højttaler.dk supports CO2 reductions for their online presence.

Jonathan Stoker
Verified
Jonathan Stoker · co2stream.com · Signature

Founder Co2stream.com