Certificate for Fødselsdagsfest.dk

fødselsdagsfest.dk

This certificate confirms participation for fødselsdagsfest.dk on co2stream.com. By participating fødselsdagsfest.dk supports CO2 reductions for their online presence.

Jonathan Stoker
Verified
Jonathan Stoker · co2stream.com · Signature

Founder Co2stream.com